Kontakt

CANDE s.r.o.
Moyzesova 8
921 01 Piešťany

tel.: 0917 095 373, 0917 947 197
e-mail: info@cande-roztoky-sosovky.sk 
web: cande-roztoky-sosovky.sk

IČO: 45560862povinný

povinný

povinný