Šošovky

Šošovky, ktoré Vám za krátky čas predstavíme, budú vyrábané pre firmu CANDE najlepšími svetovými firmami v oblasti kontaktných šošoviek.

  • CANDE AII- day
    Biocompatible monthly lenses= clear all-day /Clearlab
  • CANDE 1-day
    Biocompatible daily lenses= clear 1-day/ Clearlab
  • CANDE Avair
    Silikon Hydrogel monthly lenses- Avaira/ Cooper Vision